20%
قیمت اصلی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان است.
10%
قیمت اصلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.