7%
قیمت اصلی ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.