32%
قیمت اصلی ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰.۰۰۰ تومان است.