9%
قیمت اصلی ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴.۹۹۰.۰۰۰ تومان است.