11%
قیمت اصلی ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.